Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Keymolen

Hooigaardestraat 1

1800 Vilvoorde

Hoofdapotheker: Annick Keymolen

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0456 560 291

Machtigingsnummer APB: 238820

Telefoonnummer: 02 252 28 74

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.